Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Yatsı Namazından Sonra Okunacak Dilek Duası

Yatsı Namazından Sonra Okunacak Dilek Duası

Yatsı namazından sonra okunacak dilek duası; Kul her daim her şeye ihtiyaç duyar ve ihtiyaçlarını elde edebilmek için elinden gelen çabayı gösterir ve her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan Allahu Teâlâ'ya dua ve niyazda bulunur. Kul ihtiyacı mukabilinde Rabbini tanır ve Rabbine yaklaşır. Her elini açtığı zaman bilir ki kendisini bir duyan var ve kendisini duyan o Zat kendisini yalnız bırakmaz ve şartlar olgunlaşınca hacetini giderir.

Dua kişinin nefes gibi en önemli ihtiyaçlarından biridir ve ruhunu besleyen en özel şeydir. Dua edememek kişinin başına gelecek en büyük musibetlerden biri sayılmalıdır. Çünkü kul kendisini yaratan Rabbine gönlünü açamıyorsa, Rabbi ile dertleşemiyorsa, aradaki bağı zayıflatmış ise, gönlü katılaşmaya başlamış ve inancı zayıflamış demektir. Zira dua etmek kişinin kendisini duyan Rabbine olan inancının göstergesidir.

Dileği ve haceti olan kul özellikle duaların makbul olduğu zamanlara dikkat ederek hacet namazı, hacet duaları, Peygamber duaları, Allah Rasulunun (S. A. V.) duaları, evliyaların ve alimlerin duaları ile Allahu Teâlâ'ya iltica etmeli, dileğini dile getirip selamet kapılarının açılması için dua ve niyazda bulunmalıdır. Sahih kaynaklar aracılığı ile bizlere kadar ulaşan dualara itibar etmeli, daha sonradan değişik isimlerle ortaya çıkmış kaynağı belli olmayan dualara itibar etmemelidir. Sahih dualarla dua ettikten sonra kulun dileğini kendi lisanınca, gönlünden geçtiği gibi arz etmesi çok daha samimi olur.

Dileği ve haceti olan kişi özellikle gece vakitleri ve seher vakitlerinde dua etmeye gayret etmelidir. Zira bu vakitlerde hem rahmet daha boldur hem de herkes uykuda olduğu için kişinin dua ederken dikkatini dağıtacak, huşusunu bozacak bir etken olmayacağı için daha içten, daha samimi olarak dua etme fırsatını yakalamış olur. Farz namazlardan sonra, rüzgâr estiği zaman, yağmur yağdığı zaman, ezan okunurken, sadaka verirken edilen dualar makbul dualardandır inşaallah. Kişi her ne isterse istesin sadece Allahu Tealadan istemeli, araya aracılar koymamalı, mum yakmak, ağaca türbeye bez parçaları bağlamak gibi kişiyi şirke götürecek durumlara tevessül etmemelidir.

Yatsı namazından sonra okunacak dilek duası


Yatsı namazını kıldıktan sonra, 2 rekât Allah Rızası için Namaz kılınır. Namazın ardından 3 defa İhlas Suresi ile 1 defa Fatiha Suresi okunur. Öncelikle Allahu Teâlâ'ya hamd-u sena edilir, daha sonra Allah Rasulune (S. A. V.) salat ve selam edilir. Ardından kişi hayırlı dileğini Allahu Teâlâ'ya iletilir. Duanın sonunda tekrardan salat ve selam edilir.

"Allahümme innî es'elüke tevfîka ehli'l-hüdâ ve amele ehli'l-yakîni ve munâsehete ehli't-tevbeti ve azme ehli-s-sabri ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebi ehli'r-rağbeti ve teabbüde ehli'l-vera'i ve irfâne ehli'l-ilmi hattâ ehâfek. Allahümme innî es'elüke mehâfeten tahcizünî an masiyetike hatta a'mele bi ta'atike amelen estehikku bihi rıdâke ve hattâ unâsihake bi't-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlise leke'n-nasîhate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi'l-umûri ve husni zannin bike. Subhâne hâliki'n-nûr."

"Allah'ım, Senden hidayet ehlinin başarı ve muvaffakiyetini, yakin ehlinin hayırlı işlerini ve amellerini, tövbe ehlinin samimiyetle öğüd almışlığını, sabır ehlinin azmini ve kararlığını, huşu ehlinin korku ve ciddiyetini, Senin rızana arzu ve istekli olan rağbet ehlinin talebini, takva ehlinin ibadetini, ilim ehlinin anlayışını ve irfanını Senden isterim. Senden gereği gibi korkayım. Allah'ım, Senden öyle bir haşyet ve korku isterim ki, beni Sana karşı isyandan korusun ve menetsin, Sana samimi bir itaat ile öyle amel edeyim ki, onunla Senin rızana ulaşayım, Senden saygı ile korkarak tövbeyle Sana yöneleyim, sadece Senin sevgini kazanabilmek için halis bir şekilde nasihat edeyim, her işte Sana güvenip Sana dayanayım, Sana hüsnü zan besleyeyim. Nurun yaratıcısı olan Allahu Teâlâ'yı tüm eksik sıfatlardan tenzih ederek tesbih ederim"
Son Güncelleme : 01.11.2023 03:22:20
Yatsı Namazından Sonra Okunacak Dilek Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Yatsı Namazından Sonra Okunacak Dilek Duası Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Yatsı Namazından Sonra Okunacak Dilek Duası"
Bu duayı 3 ihlas ve 1 fatiha suresinden sonra bir kere mi okuyacağız?
.
CEVAP YAZ
Hızır Aleyhisselam Dilek Duası
Hızır Aleyhisselam Dilek Duası
Hızır aleyhisselam dilek duası; Rivayet olunur ki Hızır as. Göğe bakıp tefekkür ettiği bir anda yedi kat sema önünde açıldı ve bir yazı gördü. Hızır as. Gördüğü bu yazı karşısında çok etkilenmişti. Gördüğü yazı Fatiha şerifti. "Allah'ım bu sure ne bü...
Peygamber Efendimizin Dilek Duası
Peygamber Efendimizin Dilek Duası
Peygamber Efendimizin (S. A. V.) dilek duası; Kişi herhangi bir dileği, bir haceti olduğu zaman elinden gelen her şeyi yapmakla mükelleftir. Allahu Teâlâ kişiye irade ve düşünme kabiliyeti vermiştir ve kişi bunları gücünün yettiği son noktaya kadar k...
Cuma Günü Dilek Duası
Cuma Günü Dilek Duası
Cuma günü dilek duası; Cuma günleri Allah Rasulu (S. A. V.)' ne ve ümmetine Allahu Teâlâ tarafından hediye edilmiş olan bayram niteliğinde bir gündür. Cuma günü gusul abdesti almak, tırnakları kesmek, beden temizliği yapmak, temiz kokular sürünmek, g...
En Etkili Dilek Duası
En Etkili Dilek Duası
En Etkili Dilek Duası; İnsanoğlu varlığını devam ettirmek için maddi ve manevi her şeye ihtiyaç duymaktadır. Her nefesinde ihtiyaç duyduğu, varlığını devam ettirmek için muhtaç olduğu şeyleri sadece Allahu Tealadan isteyebilir. Kişi bilir ki kendisin...
Evliyaların Dilek Duası
Evliyaların Dilek Duası
Evliyaların Dilek Duası; Dua kulun fıtratında var olan, Rabbi ile dertleşme fırsatını bulduğu en kutlu ibadetlerden biridir. Kulun her neye ihtiyacı var ise, hangi konuda sıkıntı çekiyorsa o konu hakkında dua etme zamanı gelmiştir. Kul dua ettiği müd...
Dileklerin Kabul Olması İçin Dua
Dileklerin Kabul Olması İçin Dua
Dileklerin kabul olması için dua; Kul Rabbine dualarla yaklaşır, halini Rabbine dualarla anlatır, dertleşir. Allahu Teâlâ bütün alemlerin sahibidir ve şüphesiz kulunun gönlünden geçenleri de halini ve ahvalini de en iyi bilendir. Lakin kulunun kendin...
Dilek Ve Hacet Duası
Dilek Ve Hacet Duası
Dilek ve hacet duası, yaratıcı ve her şeyin sahibi Allah (C. C) arasında iletişim aracıdır. Dua ile Rabbimizden manevi isteklerde bulunabileceğimiz gibi, dünyevi istek ve dileklerde de bulunabiliriz. Dilek ve hacet duasını ederken isteğimize en uygun...
Dilek Ve İstek Duaları
Dilek Ve İstek Duaları
Dilek ve istek duaları; Kul dünyaya geldiği geldiğin göç edeceği güne kadar sıkıntılarla, bollukla, zenginlikle, fakirlikle, genişlikle, darlıkla her daim imtihan halindedir. Bu imtihanları aştıkça hamlıktan kurtulur ve olgunluk kazanarak kemale erer...
Dilek Hacet Duası
Dilek Hacet Duası
Dilek Hacet Duası, Dua; her kapıyı açan sırlı bir anahtardır. Müslümanlar duanın ve Allah'tan istemenin sırrına eriştiği zaman Allah'ın izni iler her derdine şifasını bulur. Yüce yaratıcı Kur'an-ı Kerimde 'Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var' der ve d...
Hıdırellez Dilek Duası
Hıdırellez Dilek Duası
Hıdırellez dilek duası; Hızır günleri diye bilinen yani yaz mevsimi 6 Mayıs günü başlamaktadır. Rumi takvimde sene, Hızır günleri ve Kasım günleri (Yaz ve kış) diye ikiye ayrılır. Mayıs ayının 6. Günü Hızır ile yaz günleri başlar, 186 gün sürer. Kası...
Dilek Duası 4444
Dilek Duası 4444
Dilek Duası 4444; Allah Rasulune (S. A. V.) selavat okumak, her işi kolaylaştıran anahtar gibidir. Dua edildiği zaman, duanın başında ve sonunda selavat getirmek duanın kabulune vesiledir. Ayet-i kerime'de; " Şüphe yok ki Allahu Teâlâ ve melekleri pe...
Dilek Kabul Duası
Dilek Kabul Duası
Dilek kabul duası; Kur'an-ı Kerim'de kabul olunmuş dua ayetleri zikredilmekte, bizlere nasıl dua etmemiz gerektiği Allahu Teâlâ tarafından bizlere öğretilmektedir. Kul nefis sahibi olduğu ve aciz oluşundan, aklı ve düşüncelerinin kısıtlı olması sebeb...

 

Hızır Aleyhisselam Dilek Duası
Peygamber Efendimizin Dilek Duası
Cuma Günü Dilek Duası
En Etkili Dilek Duası
Evliyaların Dilek Duası
Yatsı Namazından Sonra Okunacak Dilek Duası
Dileklerin Kabul Olması İçin Dua
Dilek Ve Hacet Duası
Dilek Ve İstek Duaları
Dilek Hacet Duası
Hıdırellez Dilek Duası
Dilek Duası 4444
Dilek Kabul Duası
Dilek İstek Duası
Dilek Duası
Popüler İçerik
Dilek İstek Duası
Dilek İstek Duası
Dilek istek duası; Dua ; kulun acziyetini kabul etmesi kadar, acziyetini giderip kendisine karşılık beklemeden yardım edebilecek ve karşılığını beklem...
Dilek Duası
Dilek Duası
Dilek duası; Dua kulun acizliğini itiraf ederek Allahu Tealaya iltica etmesidir. Her şey gibi dua etmenin de adab ve usuleri vardır. Kişi bu adablara ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hızır Aleyhisselam Dilek Duası
Peygamber Efendimizin Dilek Duası
Cuma Günü Dilek Duası
En Etkili Dilek Duası
Evliyaların Dilek Duası
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023